Ønsker dere hjelpe til å planlegge og legge en lønnsom strategi for bedriftens webside?

For mange bedrifter kan det være vanskelig å definere hva som er målet med websiden og hva som er suksess. Ikke minst er det utfordrende å prioritere riktig funksjonalitet og innhold for at løsningen skal bli en lønnsom investering. En klar strategi og gode målbare målsettinger er en viktig nøkkel for at din bedrift skal oppnå suksess på web.

Websiden, er en forlengelse av både bedriften og dens merkevarebygging. Det er derfor viktig å tenke nøye gjennom websiden og budskapet den skal gi. På samme måte som din bedrift har en forretningsplan, bør websiden ha en strategisk plan for å nå sine mål.

For at websiden skal bli en suksess er det viktig å stille seg følgende spørsmål:

 • Hva er målet med websiden og hva ønsker vi å oppnå?
 • Hva slags muligheter har vi og hva slags teknologi kan vi utnytte?
 • Hvordan skal vi skille oss fra våre konkurrenter?
 • Hvilken målgruppe ønsker vi å få besøk fra?
 • Hva ønsker vi de besøkende skal gjøre?
 • Hvordan skal vi få besøkende, og hvorfor skal de ønske å komme tilbake?
 • Hva slags resultater kan vi forvente av investeringen?

Alle disse spørsmålene bør besvares så tidlig som mulig i prosessen, og videre utvikling bør baseres på svarene. Hva skal prioriteres, og hva kan, eller bør velges bort for å minimere kostnader og maksimere lønnsomheten?

Og ha klare mål for hva som er suksess, vil i tillegg til å gi et klart mål å jobbe mot, hjelpe dere å definere hva som skal måles i etterkant av lanseringen for å kartlegge resultatene. En webside er en investering for bedriften, og det er derfor viktig å avdekke websidens potensielle lønnsomhet før man starter utviklingen.

Å utarbeide en forretningsplan for websiden kan gjennomføres både før utviklingen av en ny webside, men også når man ønsker å videreutvikle en eksisterende løsning.

Workshop for å planlegge websiden

For at din bedrift skal kunne ta gode avgjørelser, som resulterer i en suksessfull webside inviterer vi dere til å gjennomføre en workshop med oss. Der vil vi sammen avdekke både bedriftens muligheter på nett, målsettinger, og legge en strategi for å nå disse.

I en slik workshop vil vi arbeide med:

 • Målsettinger – Hvilke mål skal løsningen hjelpe bedriften og nå?
 • Målgruppe – Hvem hovedgruppe skal løsningen utvikles for?
 • Visjon – Hvordan ser man for seg et optimalt resultat? 
 • Lønnsomhet – Hvordan kan løsningen gi best mulig avkastning for bedriften, og hva er potensialet?
 • Strategi – Hva skal vi gjøre for å oppnå målene vi har satt?

Workshop-en inneholder følgende:

 • Før workshop-en planlegger vi i samarbeid med klienten målene for dagen, og setter opp punkter vi skal gjennomgå.
 • Vi gjør en rask evaluering av mulighetene på nett, og gjennomfører research på konkurrenter online for å forbrede oss til møte.
 • Gjennomføring av workshop, ca. 4 - 5 timer.
 • 2 personer fra Luminus deltar, sammen med nøkkelpersoner i kundens bedrift.
 • Lunsj, mineralvann og kaffe til deltakere.
 • Debriefing i etterkant og planlegging av videre fremgang.
 • Produsere oppsummerende rapport.

Leveranser

En rapport som oppsummerer resultatene fra dagen. Denne rapporten brukes som grunnlag for videre arbeid med løsningen.

Denne rapporten vil:

 • Inneholde en oppsummering av hva vi kom frem til i løpet av dagen.
 • Inneholde rådgivning for hva som burde fokuseres på i videre utvikling.
 • Inneholde enkle skisser på deler av websiden, som kan brukes som utgangspunkt for videre arbeid med prototype. 

Neste steg i prosessen er å avdekke brukernes behov i forhold til funksjonalitet og innhold

Få mer informasjon!

Ja takk, jeg er interessert i tjenesten «Planlegge webside»!

Kontaktinformasjon