At CSS og HTML-koden på websiden er optimalt er viktig for blant annet å forenkle videre utvikling, søkemotorplassering og enkelt å kunne endre design senere.

Vi sørger for å kode design i henhold til gjeldende standarder. Det vil si at nettstedet fungerer godt i de mest brukte nettleserne, er optimalisert for søkemotorer og kan brukes av alle, også de med funksjonshemninger.

Vår metode deler innhold og design, slik at det å endre design i etterkant gjøres til minimalt av utgiftene i forhold til om en slik metode ikke hadde blitt benyttet. Dette sikrer kostnadsbesparelser fremover, da man enkelt kan endre design ved kun å bytte ut en fil.

Dette betyr at websidene vi koder, teknisk sett er:

  • Optimalisert for søkemotorer
  • Enkle å vedlikeholde
  • Fungerer i alle standard nettlesere og mobiltelefoner
  • Tilgjengelige for blinde og svaksynte
  • Håndkodet med kode som er industristandard (W3C)
  • Bygget etter anbefalte retningslinjer (WCAG og WAI)
  • Godt testet for feil og mangler

Å følge anbefalte retningslinjer og standarder når man skal kode design er viktig, men dessverre ikke noe alle prioriterer fordi det i første omgang kan være enklere for noen å følge ”gamle” metoder. Dette gir dessverre dårlige resultater og gjør at videre utvikling både er en utfordring og er forbundet med større kostnader.

Leveranse

Leveransen etter vi har kodet designet er HTML og CSS filer som er klare for implementering i malverket på en eventuell publiseringsløsning.
 

Få mer informasjon!

Ja takk, jeg er interessert i tjenesten «Kode design med HTML og CSS»!

Kontaktinformasjon