Avdekk målgruppens behov til innhold og funksjoner.

Vet du hvor viktig det er å ha en webside som er fokusert på målgruppens behov for å lykkes på nett?

I forhold til for eksempel annonser, tv og radio som er såkalte ”push medium”, (man dytter budskapet på mottaker) er internett et ”pull medium”. Det vil si at du kan ikke tvinge noen til å se ditt budskap på samme måte – du må gi brukerne det de ønsker, slik at de blir fristet til å se ditt budskap.

Vi hjelper deg derfor å avdekke:

 • Hvem er din målgruppe?
 • Hvilke behov har målgruppen?
 • Hva ønsker de å finne på ditt nettsted?
 • Hvordan leter de etter informasjon?
 • Hva forventer de av websiden?
 • Hva slags kunnskap har de om både web, og ditt budskap?
 • Funksjoner og innhold som trengs for å oppfylle målgruppens behov.

Mange websider er en fiasko fordi den er ”laget for alle”. Man vet ikke hvem man henvender seg til, og derfor har ikke siden et klart budskap. Resultatet blir at ingen finner det de ønsker.
Om du utvikler en perfekt webside for en bestemt målgruppe, resultater det i at flest mulig i denne målgruppen får oppfylt sine behov, og websiden kan virkelig bli en suksess for din bedrift!

Utvikling av personas

Personas er en metode som benyttes for å presentere data om målgruppen på en menneskelig måte, slik at din bedrift enkelt kan fokusere på hva brukerne ønsker. Personas er ikke ekte brukere, men de er hypotetiske erketyper av faktiske brukere som hjelper din bedrift med å ta riktige avgjørelser om websidens mål, innhold, funksjonalitet og design.

Ved å ha en webside som møter behovene til de utviklede personas, blir behovene til en større målgruppe møtt, og din websides suksessfaktor mangedobles. For å utvikle en løsning som må tilfredsstille behovet til en stor mengde brukere, vil man ofte ha størst suksess med å utvikle en optimal løsning for ”en person”.

Fordelen med personas er at man får et ”menneske” og forholde seg til, og ikke store mengder data presentert i diagrammer og regneark. Man kan ta avgjørelser ut ifra hva ”Daglig leder Erik”, eller ”Anette Markedssjef” ville ha ønsket. Alt man vet om brukerne – alder, erfaring, interesser, mål og oppgaver på websiden dokumenteres til slutt i form av personas. Personas trenger ikke kun å benyttes for utviklingen av websiden, men benyttes fremover for både videre utvikling, og andre markedsmessige avgjørelser i din bedrift.

Dette er personas:

 • De er praktiske verktøy for å fokusere på brukerne, og for å gjøre data om målgruppen levende.
 • Personas benyttes fordi store rapporter med data om brukerne ikke blir lest. Ingen bruker dem, fordi man får ingen menneskelige aspekter å forholde seg til.
 • Personas er ikke ekte brukere, med de er hypotetiske erketyper av faktiske brukere.
 • De er fokusert på mål og behov.

Personas inneholder følgende:

 • Bilde, navn, og beskrivelse
 • Personlige detaljer (alder, kjønn, geografisk plassering osv.)
 • En historie om personen
 • Kunnskap, interesser, erfaring med liknende løsninger, erfaring med data
 • Deres motivasjon for å bruke websiden
 • Oppgaver på webside, informasjon de leter etter, bruksscenarioer. (forklart med personens egne ord.)

Arbeidsprosessen

 1. Identifisere 1 - 7personas - Prosessen starter med et arbeidsmøte hvor arbeidsgruppen kommer med ideer om hvem personen er, og hva målet deres er? (person + mål). Når man har definert hvilke personas man ønsker å utvikle, avgjør vi hvordan vi skal samle inn data om målgruppen, og hvem personas som skal prioriteres på websiden. Møtet gjennomføres med nøkkelpersonene i prosjektet, og spesielt viktig – de som har best kunnskap om brukerne.
 2. Samle data - Data om personas samles inn via for eksempel intervjuer, fokusgrupper, spørreundersøkelser og analyse av e-post, webstatistikk og annen dokumentasjon. Eventuelt samles kun eksisterende kundedata.
 3. Utvikle personas - Etter at data er samlet inn, analyserer vi brukeroppgaver og bruksscenarioer for hver personas. Hva er deres oppgaver på nettstedet, hva vil de finne informasjon om, og i hvilke scenarioer. Dette brukes videre til å planlegge, prioritere, produsere og strukturere innholdet på nettstedet.

Derfor skal du bruke personas:

 • Brukernes mål og behov blir fokus for utviklingen.
 • Teamet kan konsentrere seg om å utvikle for et oversiktelig antall personer, ved å vite at deres personas representerer behovene til mange brukere.
 • Ved å spørre seg ”Ville Anette Markedssjef brukt dette?” kan teamet unngå fellen med å utvikle det brukerne spør etter, istedenfor det de faktisk bruker.
 • Utviklingsspørsmål og oppgaver kan bli prioritert basert på personas.
 • Uenigheter innad i teamet kan løses ved å referere til personas.
 • Potensielle løsninger og funksjoner kan hele tiden evalueres opp mot personas, og deres behov.
 • Totalkostnadene blir rimeligere, da man kun utvikler funksjoner på nettstedet som er nødvendig og man vet vil bli benyttet av målgruppen.

Leveranser

 • Hovedleveransen er et persongalleri bestående av 1-7 personas levert i ønsket format.
 • Oversikt over innhold og funksjonalitet som trengs for å oppfylle målgruppens behov.
 • Andre leveranser kan også inkludere: film av arbeidsmøter, intervjuer og rapporter gjennom prosessen.

Neste steg i prosessen er å strukturere innholdet på en fornuftig måte for brukerne

Få mer informasjon!

Ja takk, jeg er interessert i tjenesten «Brukerbehov og innhold»!

Kontaktinformasjon