Se hvordan ekte brukere oppleverer deres webside. Hva fungerer, og hva må endres for å bedre brukeropplevelsen?

Nøkkelen til en suksessfull webside er å basere den på brukernes behov, derfor benytter vi i utviklingen av websider en brukersentrert prosess. En viktig del i denne prosessen er å la brukerne teste løsningen som utvikles. Dette fordi ingen andre enn faktiske brukere kan fortelle oss hva som fungerer, og hva som ikke fungerer for dem.

En brukertest er en evaluering av websiden som gjennomføres sammen med personer i målgruppen, hvor målet er å forbedre brukervennligheten på løsningen som testes.

Derfor bør du brukerteste websiden

 • Får vite nøyaktig hva som skaper problemer for brukeren
 • Kutter utviklingstid og kostnader fordi feil kan avdekkes tidlig i prosessen før de implementeres
 • Øker løsningens kvalitet og lønnsomhet
 • God brukervennlighet gjør at alt ”føles bedre”, og derfor sitter de besøkende igjen med en bedre følelse av bedriften.
 • Man lærer mye om brukerne sine i løpet av en brukertest.
 • Brukertesting er en av metodene med høyest ROI.

Vi anbefaler å foreta flere brukertester gjennom utviklingen, da en test  kan gjennomføres på alt fra enkle papirprototyper, til en eksisterende webside.

Slik gjennomføres en brukertest

En brukertest gjennomføres ved at en observatør fra Luminus sitter sammen med en testperson, og observerer når brukeren gjennomfører tildelte oppgaver.

Dette er en brukertest

 • Hver test har spesifikke oppgaver og mål som gjennomføres av testpersonen.
 • Deltagerne er ekte brukere (gjerne fra målgruppen), og består av 5 – 10 personer pr. test.
 • Deltagerne gjør oppgaver som ekte brukere vil gjøre på nettstedet. Og blir bedt om å ”tenke høyt” (fortelle om deres tanker, ideer, hva de gjør og forventer).
 • Deltagerne forteller til slutt om deres inntrykk av systemet, subjektive meninger, og forslag til forbedringer.
 • Testen blir observert og videofilmet.

Arbeidsprosessen

 1. Planlegging av testen: Identifisere problemer som skal testes, rekruttere deltakere, skrive rekrutteringskriterier, skrive oppgaver og scenarioer deltakere skal gjennomføre.
 2. Forberedelse av testlokalet (hos oppdragsgiver, Luminus eller eksterne lokaler),  pilottest av oppgavene på nettstedet.
 3. Rekruttering av testdeltakere (gjennomføres av oppdragsgiver, eller rekrutteringsbyrå.)
 4. Brukervennlighetseksperten blir kjent med nettstedet.
 5. Gjennomføring av brukertesten.
 6. Teamet observere deltakere, oppdragsgiver må også gjerne være tilstede.
 7. Debrifing, identifisere problemer, og finne løsninger.
 8. Skrive rapport med resultater og konkrete forslag til løsninger
 9. Workshop med kunden for å diskutere resultatet

Leveranser

Leveransene etter en brukertest varierer ut ifra tilgjengelig budsjett. Normalt sett inkluderer en leveranse:

 • Rapport som dokumenterer problemene på websiden
 • Anbefalninger for å løse problemene
 • Video fra brukertesten

Kostnader

Brukertesting er kjent for å være en relativ kostbar metode, men fordi nytteverdien er såpass stor er det også ekstremt verdifull. I tillegg er det i de senere årene utviklet enklere metoder for å gjennomføre brukertester slik at kostnadene kan kuttes betraktelig og tilpasses de fleste budsjetter. En brukertest har i dag en kostnadsramme mellom 25 000,-  og 100 000,-

 

Få mer informasjon!

Ja takk, jeg er interessert i tjenesten «Brukertesting»!

Kontaktinformasjon