Forbedre interaksjonen mellom de besøkende og websiden. God plassering av elementer kan mangedoble websidens konverteringsrate.

Mange websider har elementer (menyer, søkebokser, salgsargumenter osv.) som ikke har en optimal plassering ut ifra brukernes behov og bedriftens målsetninger. Ofte blir plasseringen av elementer avgjort i prosessen når man gjør det visuelle designet, og plasseringen er dermed ikke optimal ut ifra bedriftsmålene – men ut ifra hva som er best for designeren.

Interaksjonsdesign går ut på å designe brukergrensesnittet, og hvordan interaksjonen mellom nettstedet og brukeren skal foregå. Hvordan skal de forskjellige elementene fungere og hvor skal de plasseres?

Et godt interaksjonsdesign er viktig fordi:

  • Man får en oversiktelig og brukervennlig layout
  • Nettstedet blir enkelt å navigere seg på
  • Brukerne ser det man ønsker de skal fokusere på
  • Man tester forskjellige muligheter, og resultatet er en løsningen som fungerer optimalt og gir gode resultater.
  • I praksis handler interaksjonsdesign om å finne den beste løsningen for å hjelpe brukerne med å løse sine problemer.

Den optimale måten for å finne best plassering av elementene er å lage en prototype (digital eller analog) av nettstedet (eller utvalgte deler av nettstedet) og teste løsningen på faktiske brukere. Finner brukerne det de leter etter? Og fungerer det slik både de og vi forventer?

Slik arbeider vi med interaksjonsdesignet

Vi utvikler wireframes av hvert planlagte skjermbilde. Wireframes er plantegninger, eller skisser som viser hvordan den aktuelle siden skal struktureres og hvor de forskjellige elementene skal plasseres.

Dette er skisser som fokuserer på hvordan innholdet skal formidles og fordi det ikke er noe visuelt design, ser man seg ikke ”blind” på det visuelle. De første forslagene lages ut ifra brukernes mål og oppgaver som vi tidligere har avdekket. Disse består av enkle skisser på papir. Videre i prosessen utvikles det mer detaljerte wireframes med forklaringer på hvordan elementene skal fungere.

For en god brukervennlig løsning er det viktig å teste løsningen så tidlig som mulig på faktiske brukere. Derfor kan vi videre sette sammen en klikkbar og interaktiv prototype. På prototypen gjennomføres brukertester, og man gjør endringer etter resultatet av testen.

Utvikling av interaksjonsdesign er en iterativ prosess, og endringer gjennomføres til prototypen er godkjent, og man er fornøyd med resultatet. På grunn av sin enkle form, kan man raskt gå inn og gjøre endringer i prioritering og plassering av innhold og teste ut nye løsninger, uten at det krever timer med detaljarbeid på design.

Antall wireframes som utvikles avhenger av hva vi har kommet frem til tidligere i prosessen, blant annet hvordan innholdet skal struktureres og antall kategorier. På en webside kan wireframes utvikles for de forskjellige sidetypene, for eksempel: forsiden, kategorisidene og mal på artikkelsider. I tillegg til eventuelle wireframes av skjermbilder som er nødvendig for å sette opp en komplett prototype for å utføre brukertestene.

Leveranser

  • Wireframes av sidemaler. Med kommentarer og forklaringer som beskriver sidens oppførsel, struktur og tekniske krav.
  • Eksempel på sideflyt fra inngangsside til kjerneinnholdet.
  • Eventuelle prototyper og video fra brukertester med rapport.

Neste steg i prosessen er å utarbeide det visuelle designet til nettstedet

Få mer informasjon!

Ja takk, jeg er interessert i tjenesten «Interaksjonsdesign»!

Kontaktinformasjon