La en brukervennlighetsekspert evaluere websiden og få konkrete forslag til endringer som vil forbedre brukeropplevelsen og websidens lønnsomhet.

En heuristisk evaluering er en metode som brukes av brukervennlighetseksperter for å finne bruksproblemene i en løsning. Evalueringen kan gjennomføres på en prototype under utvikling, eller på en eksisterende løsning. I tillegg til en heuristikk evaluering vil vi evaluere innholdet og utformingen av websiden med tanke på overbevisning og lønnsomhet.

Slik gjør vi det

Ved en ekspertevaluering vil eksperter på brukervennlighet og markedsføring evaluere websiden. Normalt sett er det vanskelig for en person å finne de fleste problemene, derfor gjennomføres en slik evaluering helst av to stykker, og resultatene sammenliknes.

 1. Samarbeid med kunden for å definere målsettinger, og brukeroppgaver som skal evalueres.
 2. Eksperter evaluerer websiden ved å gjennomfører oppgaver som brukerne vil gjøre, og tester systemet generelt.
 3. Evalueringer skjer etter fastsatte punkter, og vurderes ut ifra konvensjoner på brukervennlighet og tidligere erfaringer.
 4. Resultatet fra evalueringen dokumenteres av hver person.
 5. Resultatene sammenliknes og presenteres, sammen med konkrete anbefalinger for løsninger.
 6. Problemene kan testes videre i en brukertest.

Hovedmålet med en ekspertevaluering er å identifisere de potensielle problemene ved bruk av systemet og avdekke svakheter i innhold som senker websidens måloppnåelse.

Denne metoden er en av de rimeligste for å avdekke bruksproblemer, men gir samtidig ekstremt stor verdi, fordi problemene svekker websidens lønnsomhet. Om problemene derimot rettes ser man raskt store forbedringer i resultatene.

Når kan man gjennomføre det?

En ekspertevaluering er spesielt nyttig i forkant av en brukertest. Fordi man finner flest mulig potensielle problemer, vet man hva som bør testes og slipper å bruke tid på oppgaver som helt tydelig ikke skaper problemer. I tillegg bør en slik evaluering gjennomføres i forkant av en "oppussing" av et eksisterende nettsted for å avdekke problemene før man starter å gjøre endringer.

Leveranser

Resultatet av evalueringen er en rapport som beskriver problemene som er funnet. Problemene blir kategorisert numerisk ut ifra deres estimerte påvirkning på prestasjonen til brukerne og deres mulighet til å løse oppgavene de har.

 • Rapport som beskriver problemene som er avdekket ut ifra testens fokus.
 • Gradering av problemene i forhold til påvirking på målsetting.
 • Konkrete anbefalninger til endringer som burde gjøres for høyere måloppnåelse og bedre brukervennlighet.
   

Få mer informasjon!

Ja takk, jeg er interessert i tjenesten «Ekspertevaluering av websiden»!

Kontaktinformasjon