Det foretas over 15 millioner søk daglig i Norge, og en god plassering i søkemotorene kan mangedoble antall besøkende og gi gratis trafikk.

Få en en analyse av nettstedet, med en rapport som identifiserer faktorer som trekker ned plasseringen i søkemotorene og anbefalinger på endringer som vil gi en mye bedre plassering.

Hvorfor søkemotoroptimalisering?

Søkemotoroptimalisering er blant topp 3 av tiltak som norske bedrifter er mest fornøyd med resultatene av, og ikke overraskende er dette øverst på listen over planlagte tiltak.

Den billigste markedsføringen man kan gjøre av et nettsted er å være listet i søkemotorene. Utfordringen ligger i å få god plassering / synlighet i søkemotorene. Pga. misbruk blir algoritmene i søkemotorene stadig strengere, og det å jukse for å få bedre plassering får ofte omvendte effekter, dermed blir det enda viktigere at hele nettstedet er optimalt kode- og innholdsmessig.

Her i Norge søker hver av oss i snitt 6,5 ganger daglig i en søkemotor, og det er ca 2,4 millioner som bruker internett hver dag. Det betyr at det foregår minst 15 millioner søk daglig, i Norge alene.

Google er med en markedsandel på ca. 80% (Kilde: Market Share) den dominerende søkemotoren, både på det norske markedet og globalt sett. På andre plass finner vi Yahoo med 12%, etterfulgt av Microsoft med MSN og Live Search på totalt litt over 5%.

Når bør vi gjennomføre dette?

Søkemotoroptimalisering kan gjøres på eksisterende nettsteder, og som en del av prelanseringen på nye nettsteder. Det tar tid før søkemotorene registrerer endringer, så det er en fordel å være tidlig ute.

Vår fremgangsmåte

Basert på våre erfaringer og bransjekunnskaper, har vi utviklet en metode der vi effektivt går i gang med å analysere aspektene som påvirker søkemotorplasseringene, og kommer med konkrete forslag til tiltak som vil bidra til forbedring.

Mye av arbeidet med søkemotoroptimalisering handler om å til en hver tid være oppdatert på hvordan søkemotorene fungerer. Pga. teknisk utvikling og misbruk, skjer det stadig nye ting som påvirker hvilke kriterier søkemotorene vektlegger som positive og negative. Et konkret eksempel er meta-tag-en "keyword" som for noen år tilbake var noe som fikk svært stor uttelling i resultat-rangeringene, men som i dag har praktisk talt ingen innvirkning.

Nettstedet må være optimalt teknisk, og da ikke kun med fokus på validering. Det er mange som ser seg blind på om nettstedet validerer eller ikke, men vi vet at validering er bare en del av "pakken". Det er dessverre fullt mulig å bruke elementer helt feil og forsatt få validerende kode. Derfor er vi minst like fokusert på semantikken og hvordan dette kombineres med optimalt innhold.

Kort oppsummert kan man si at vi søkemotoroptimalisering er "rett innhold, på rett plass".

Søkemotoroptimalisering er ingen magisk affære, og vi kan ikke love "gull og grønne skoger". Dersom vi hadde garantert deg førsteplass på Google, kunne du vært sikker på at vi enten forsøkte å lure deg, eller at vi brukte "juksemetoder" (black hat seo) som din bedrift ville svi for i fremtiden. Et eksempel her er BMW som som benyttet slike teknikker på sitt nettsted, ble oppdaget, og utesperret fra Google i lang tid. Dette er nok et bevis på hvor viktig det er å sjekke opp hva webdesigneren/SEO-leverandøren virkelig kan om søkemotoroptimalisering. Det kan raskt bli fatalt å benytte SEO-leverandører som bruker black hat metoder for å imponere.

Slik gjør vi det

1. Forundersøkelse

  • Hvilke ord jobber bedriften mot å være synlige på?
  • Hva vil gi mest målrettet besøk?
  • Hvilken målgruppe ønsker vi å få inn til nettsted?
  • Hva ønsker vi de skal gjøre når de kommer til nettstedet?

2. Ekstern vurdering

I dette steget analyseres blant annet dagens posisjonering, konkurranse-status for nøkkelord, søkemotorenes kvalitetsvurdering mm.

Resultatet av denne prosessen er at vi kan se hvilke ytre faktorer som påvirker nettstedets søkemotor-posisjonering i positiv eller negativ retning.

3. Intern vurdering - teknisk

Her analyseres det tekniske aspektet av nettstedet. Enkelt forklart, vurderer vi om det brukes søkemotoroptimalsert kode og teknisk løsning.

4. Intern vurdering - innhold

Til slutt vurderes nettstedets bruk av tekst og innhold opp mot tidligere fastslåtte mål og aspekter avdekket i den eksterne vurderingen.

Leveranse

En rapport blir produsert som tar for seg punktene som ble indentifisert.

Denne rapporten vil:

  • Liste opp problemene som ble funnet - kategorisert og prioritert etter alvorlighetsgrad
  • Forklare hvorfor disse er problemer
  • Gi anbefalinger for å bedre problemene

I tillegg til rapporten vil du sitte igjen med mye av vår kunnskap, som du vil få stor nytte av i videre drift.

Implementering

Når rapporten er gjennomgått av dere gir vi gjerne et tilbud på implementering av våre anbefalinger på nettsted. Kostnadene for dette avhenger av resultatet av rapporten.

Om dere ønsker kan dere selvsagt gjøre implementeringen på egen hånd, vi bistår da gjerne med rådgivning for å gjøre jobben enklest mulig.

Få mer informasjon!

Ja takk, jeg er interessert i tjenesten «Søkemotoroptimalisering»!

Kontaktinformasjon