Ønsker du å forbedre websidens navigasjon og menysystem?

En god struktur på websiden er utrolig viktig for at brukerne enkelt skal finne informasjonen de leter etter. En god informasjonsarkitektur kan stå for over 60 – 80% av brukervennligheten på nettstedet, og hvis denne feiler, blir resultatet derfor ofte svært dårlig. Vi hjelper deg derfor å strukturere informasjonen basert på brukernes forventninger og behov.

Brukerinvolvert sortering

Men hvordan skal innholdet sorteres? Etter avdelinger, alfabetisk, tema eller noe helt annet? For at innholdet skal grupperes slik brukerne forventer, er det nyttig å involvere brukerne i prosessen. En velkjent metode for dette er ”kortsortering”. Brukermål og innhold skrives ned på kort, som brukerne blir bedt om og sortere slik at det gir mening og virker fornuftig for dem. Man kan til og med be brukerne navngi kategoriene slik at man finner gode triggerord, eller be de plukke ut innhold de ville brukt ofte og vil ha på forsiden.
Kortsortering er en god, troverdig og rimelig metode for å finne mønster i hvordan brukerne forventer å finne informasjon eller funksjoner. Ved å forstå brukernes modell av innholdet, har vi et godt utgangspunkt for å utvikle en informasjonsarkitektur som er oversiktelig, og som gjør systemet enkelt å bruke.

Kortsortering brukes ikke alene til å definere strukturen på nettstedet, men er en del av den brukersentrerte prosessen, og er et supplement til personas, oppgaveanalyser, bruksscenarioer og liste over innhold.

Når man har en logisk gruppering og struktur settes dette opp i et nettstedkart, som enkelt visualiserer hvordan informasjonen vil grupperes.

Innholdsprototype

Forslag på informasjonsstruktur settes opp i en innholdsprototype. Dette er en prototype uten design og layout, men har kategoriene og eksempel på innhold lagt inn. Slik kan både din bedrift, og faktiske brukere enkelt teste flyten i løsningen og se hvor enkel informasjonen er å finne.

Etter testingen er gjennomført gjør man endringer, og prøver eventuelle nye løsninger før man ender opp med en god struktur, som danner et godt utgangspunkt for en god navigasjonsmodell.

Resultatet av arbeidet med informasjonsarkitekturen

 • En brukervennlig navigasjonsmodell tilpasset målgruppen
 • Kategorier som bruker triggerord, og er enkle å forstå
 • En struktur som enkelt kan utvides ved nye behov
 • En informasjonsstruktur som hjelper brukerne og løse sine oppgaver og oppfyller deres behov

Arbeidsprosessen med informasjonsarkitektur

 • Før kortsorteringen med brukere, velger kunden i samarbeid med oss innhold og brukermål som skal stå på kortene. Kortene produseres og gjøres klare for sortering.
 • Rekruttere deltagere, 6 – 10 stk (som passer til målgruppen), internt eller via vår profesjonelle rekrutteringspartner. 
 • 1 dags kortsortering, der den første delen av dagen går ut på å gjennomføre kortsorteringen, og andre halvdelen til å evaluere resultatet.
 • Hver deltager blir bedt om å gruppere innholdet slik det virker mest fornuftig for dem, gi forsalg til navn på kategorier og forklare deres valg. Dette tar ca 45 minutter pr. deltaker.
 • Etter alle har gjennomført sorteringen, bruker vi neste halvdel av dagen til å evaluerer resultatet, som danner grunnlaget for en god informasjonsstruktur.
 • Utarbeider rapport, med resultatet fra kortsorteringen og en oppsummering.
 • Vi utarbeider forslag til den første innholdsprototypen.
 • Kunden kan klikke seg mellom løsningen og teste informasjonsflyten. Samtidig kan prototypen testes på ekte brukere, og endringer gjennomføres.
 • Endelig informasjonsarkitektur dokumenteres og klargjøres for levering.

Leveranser

Leveransen etter arbeidet avhenger av metoder som er valgt, og hva slags løsning det dreier seg om. Vanlige leveranser inkluderer blant annet:

 • Rapport med detaljer fra kortsorteringen og eventuell video.
 • Innholdsprototype (digital, eller papir).
 • Excel fil med oversikt over struktureringen.
 • Nettstedkart som visuelt viser plassering av informasjon.

Neste steg i prosessen er å lage wireframes til sidene og en prototype av nettstedet

Få mer informasjon!

Ja takk, jeg er interessert i tjenesten «Informasjonsarkitektur»!

Kontaktinformasjon