Buskerud Fyr & Flamme AS er et lokalt Shell Oljesenter som leverer diesel, fyringsprodukter, smøreoljer og kjemiprodukter til private husstander, landbruk og industrimarkedet.

At et nettsted har høy teknisk kvalitet er helt avgjørende for at søkemotorer skal kunne indeksere innhold, og for at senere utvidelser skal gå smertefritt.

Nettstedet til Buskerud Fyr & Flamme er designet av Pluss Design, og Luminus har kodet designet med HTML og CSS.

Med dette enkle nettstedet tar Buskerud Fyr & Flamme første steg inn på nettet, og takket være høy teknisk kvalitet vil designendringer og utvidelser i fremtiden være helt problemfritt.

Besøk nettstedet: Buskerud Fyr & Flamme - diesel, fyringsprodukter, smøreoljer og kjemiprodukter