Skjøtefrie takrenner sparer tid på vedlikehold og hindrer lekkasjer.

Vi har designet et nettsted som setter produktet i fokus, og viser alle muligheter, både med farger og materialer.

Det var viktig at nettstedet ble lansert tidlig, og vi har derfor også bidratt med å legge en videre plan for utvikling.

Kaizer vedlikeholder enkelt nettstedet med vår publiseringsløsning WebSans, og står selv for tekst og bilder. Vi har bidratt med rådgivning, interaksjonsdesign, informasjonsarkitektur, visuelt design og teknisk løsning på nettstedet.

Besøk nettstedet Kaizer - skjøtefrie takrenner