Luminus fikk i oppdrag å designe og utvikle et nytt nettsted for Kaizer. Vi har bidratt gjennom hele prosessen i dette spennende prosjektet som vi mener fikk et godt resultat. Her gir vi deg en rask innføring i hvordan oppdraget ble gjennomført og hvordan vi bidro.

Oppdraget

Skjøtefrie takrenner er forholdsvis ukjente i Norge og det ble derfor spesielt viktig å tydeliggjøre fordelene med denne typen takrennesystem.

Kaizer ønsket en totalleveranse der vi var med hele veien fra planlegging til lansering. Det var også viktig at nettstedet enkelt kunne videreutvikles og utvides i etterkant.


Nettstedets suksessfaktorer

 1. God brukervennlighet
 2. Høy konverteringsrate
  Potensielle forhandlere skal ta kontakt og sluttkunder bestille en gratis befaring.
 3. God synlighet i søkemotorer
  Spesielt for søkefrasen "skjøtefrie takrenner".

Resultatet i dag er at Kaizer rangerer på 1. plass i Google på søkeresultatet.

Hovedleveranser

 1. Klare forretningsmessige målsettinger for Kaizer
 2. Liste over brukerbehov
 3. Kravliste til innhold og funksjonalitet
 4. Nettstedkart som viser innholdsstruktur
 5. Wireframes (prinsippskisser)
 6. Visuelt design
 7. Grensesnittsutvikling
 8. Rådgivning i forhold til tekst og innhold
 9. Websans Publiseringsløsning

Litt om Kaizer

Kaizer er en leverandør av skjøtefrie takrenner. Denne typen takrenner er helt unike i forhold til takrennesystemet som benyttes mest i Norge i dag.

Rennene har ingen skjøter, tåler mer enn tradisjonelle takrenner og krever vesentlig mindre vedlikehold.

Skjøtefrie takrenner benyttes i mange land. I blant annet USA og Finland er takrennesystemet den ledende løsningen, og i Finland systemet en markedsandel på over 70%.

Arbeidsprosessen

Prosjektet ble delt opp i 2 hovedfaser; forprosjekt og hovedprosjekt.

 1. Forprosjektet inkluderte alt fra grunnleggende strategiarbeid, frem til wireframes (prinsippskisser) på nettstedet.
 2. Når forprosjektet var gjennomført, startet vi hovedprosjektet. Dette besto av veien fra visuelt design til oppsett i Websans publiseringsløsning og lansering.

Luminus' konsulenter var aktive gjennom hele prosessen og bidro med rådgivning allerede fra planleggingsfasen. Dette er en stor fordel da planlegging og strategiarbeid legger selve grunnlaget for et suksessfullt nettsted.

Forprosjektet

I de tidlige arbeidsmøtene definerte vi konkrete målsettinger for Kaizer.

I tillegg arbeidet vi med målgruppenes behov til nettløsningen. Kort fortalt ble resultatet at vi satt igjen med en oversikt over behov som måtte dekkes.

Basert på dette, utviklet vi en liste med krav til innhold og funksjonalitet.

Deretter skisset vi prinsipper for de viktigste sidene på nettstedet. Dette skaper tidlig i prosessen en følelse av hvordan nettstedet skal bygges opp og hva slags opplevelse vi ønsker å skape hos brukerne.

Skissene ble sammen med kravlisten og brukerbehov underlag for arbeidet med informasjonsarkitekturen.

Vi hadde et godt grunnlag i forhold til hva som var brukernes behov og innhold som måtte på plass.

Dette ga oss mulighet til å gjøre en god jobb med å strukturere innholde på en god og oversiktelig måte. Det vil si at vi legger til rette for at de besøkende finner frem og enkelt kan løse sine oppgaver.

Vi utviklet wireframes for de viktigste sidene på nettstedet og utarbeidet flere mulige variasjoner som ble vurdert nøye i arbeidsmøter basert på brukerbehov og målsettinger.

Totalt ble det utviklet rundt 40 wireframes i prosjektet.

Når wireframingen var gjennomført kunne man allerede starte å planlegge tekst og utarbeide innhold.

I tillegg planlagte vi sidemalene og utvikling av funksjonalitet i publiseringsløsningen.

Forprosjektet ble oppsummert i en prosjektguide som ble overlevert til Kaizer AS. Prosjektguiden ble utarbeidet gjennom hele forprosjektet.

Hovedprosjektet

Hovedprosjektet startet med visuelt design.

Vi tok utgangspunkt i wireframene og benyttet disse som et "skjelett". Dermed slipper vi å ta stilling til hva som skal inkluderes på hver side og hvordan elementer skal fungere i denne prosessen – dette er allerede gjennomført tidligere i prosessen.

Fokuset blir dermed på det visuelle utseende mtp. form, farge, typografi og bilder.

Tidlig i prosjektet diskuterte vi stil og hva vi ønsket å formidle til brukerne gjennom det visuelle designet. Denne prosessen gikk derfor relativt raskt og med få justeringer.

Vi inkludert også en av våre partnere (Pluss design), som ga en objektiv vurdering av designutkastene. Dette er alltid nyttig i en designprosess da man fort kan «se seg blind» på eget design.

Det ble totalt designet 8 sider, der flere av disse er sidemaler som blir benyttet på flere sider.

Når designet på alle sidemalene var godkjent startet jobben med å kode disse med HTML, CSS og Javascipt. Sidene ble kodet på best mulig måte og følger best-pracsis for søkemotorer. Dette er en av grunnene til at Kaizer nå har 1. plass i Google på sitt viktigste søkeord. I tillegg validerer selvsagt nettstedet etter alle kunstens regler.

De ferdige kodede sidemalene ble implementert i Websans publiseringsløsning og funksjonalitet ble programmert og utviklet. Når oppsettet her var ferdig var alt klart for å starte opplæring, samt legge inn tekst og innhold på sidene.

Kaizer forfattet selv teksten på sidene. Luminus gjennomførte deretter en vurdering av teksten og ga tilbakemeldinger for å optimalisere teksten enda bedre for web (både med tanke på søkemotorer, men også lesbarhet og brukerbehov).

Prosjektresultat

Kazier har fått et nettsted de er meget fornøyd med. De har nylig fått en opplæring i Websans publiseringsløsning, og videreutvikler allerede nettstedet mye på egen hånd. De legger enkelt inn tekst og bilder og kan utvide med nye sider.

I tillegg har vi utarbeidet en plan for videre arbeid som skal gjøres, i form av både nye utvidelser på nettstedet, men også markedsføring og arbeid med synlighet på nett.

Vi har stor tro på Kaizer og deres skjøtefrie takrenner. Og husk, er du interessert i skjøtefrie takrenner så bestill en gratis befaring på Kaizer.no

Er du interessert i et nettsted, så ta kontakt med oss :)