Gir ikke nettstedet resultatene dere håpet på? Er det få som tar kontakt, få som bestiller produkter eller får dere for lite besøk?

Forbedre nettsted

Vi bistår din bedrift med å øke resultatene fra nett!

 • Vi gjennomfører en grundig analyse av nettstedet samt deres målsettinger og utfordringer.
 • En rapport oppsummerer nøyaktig hva dere bør gjøre for å øke lønnsomheten fra nett.

"Hva må gjøres"-rapport

Vi evaluerer alle aspektene av deres nettsted. I tillegg til resultatene angående markedsføringen og søkemotorsynligheten får bedriften se nøyaktig hvor nettstedet feiler med tanke på innhold, brukervennlighet, funksjoner og layout.

Alle feilene vi har avdekket som bidrar til at nettstedets lønnsomhet trekkes ned inkluderes i rapporten.

Etter at vi har avdekket feilene, vil vi sette oss ned å evaluere resultatet for å komme opp med konkrete råd til endringer som burde gjøres.

Rapporten inkluderer

 • Beskrivelse av målgruppens behov.
 • Beskrivelse av hvor nettstedet feiler.
 • Gradering av feilene.
 • Beskrivelse av hvor markedsføringen feiler.

Konkrete tips til endringer for bedre:

 • Innhold og informasjon
 • Brukervennlighet
 • Layout
 • Overbevisning
 • Plassering i søkemotorer
 • Markedsføring

Slik forbedrer vi ditt nettsted

 1. Vi setter oss ned med nøkkelpersonene i bedriften for å avdekke målsettinger og bedriftens potensiale på nett.
 2. Sammen legger vi en klar strategi for arbeidet fremover.
 3. Så raskt strategien er lagt, installerer vi et analyseverktøy. Dette vil samle inn verdifull data om hvordan de besøkende benytter nettstedet i dag.
 4. Research på målgruppen i form av f.eks. spørreundersøkelse, intervju eller fokusgrupper. Dermed avdekker vi hvordan nettstedet må oppfylle brukernes forventninger.
 5. Når vi nå har kunnskap om både målgruppens behov og bedriftens målsettinger, gjennomfører vi en grundig evaluering av nettstedet. Har nettstedet informasjonen brukerne ønsker, og har det en klar salgsvei for å overbevise de besøkende? Nettstedet blir evaluert ut ifra viktige punkter, blant annet: Brukervennlighet, overbevisningsevne, målgruppens behov, teknisk kvalitet, plassering av overbevisende elementer og utforming av tekst og design.
 6. Etter vi har kartlagt nettstedets tilstand og avdekket svakhetene, vil vi starte en ekstern granskning. Det vil si, hva foregår rundt om på nettet som har en forbindelse til nettstedet? Dette gjelder blant annet plassering i søkemotorer, markedsføring og annen innkommende trafikk.
 7. Når vi nå har evaluert nettsted ut ifra alle aspektene som bidrar til suksess på nett, sitter vi nå med  kunnskapen om nøyaktig hva som holder nettstedet tilbake fra å gi bedriften gode resultater på nett.

Kostnader og leveringstid

En tjeneste som dette avdekker de store feilene på nettstedet, og når disse endres vil man raskt se resultater. Det er derfor viktig å se på dette som en investering der kostnadene vil betales tilbake i form av bedre måloppnåelse på nettstedet.

Kostnader

Kontakt oss for et pristilbud tilpasset deres nettsted. Tjenesten kan betales i form av resultatbasert betaling, det vil si dere kun betaler for det som faktisk gir resultater.  Eller i form av en pakke-pris. Vi har alternativer for alle budsjetter og behov. Vi har også pakker der din bedrift kan betale en sum i måneden, og hvor vi da setter av tid til å gjennomgå siden hver måned og rapporterer resultater og anbefalninger til dere.

Leveringstid

Leveringstiden på en slik rapport er 4 – 6 uker om nettstedet allerede har et installert analyseverktøy. Finnes det ikke fra før, blir leveringstiden noe lengre, da analyseverktøyet må samle sammen nok data i forkant av evalueringen.

Ta kontakt med oss for å få en pris på evalueringen av deres nettsted, og sette opp en avtale.